Όροι Χρήσης

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ηλεκτρονικό κατάστημα www.healthyhouse.gr παρέχει τις υπηρεσίες του και τα προϊόντα του στους επισκέπτες/μέλη/πελάτες του με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Εφόσον επισκεφθείτε ή πραγματοποιήσετε παραγγελίες μέσω του www.healthyhouse.gr, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάζετε προσεκτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές θα γίνονται χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.healthyhouse.gr ζητούνται από τον πελάτη το πλήρες ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ο αριθμός του σταθερού του τηλεφώνου (ή όποιου άλλου τηλεφώνου επιθυμεί), και η ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία μας, τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας του πελάτη, και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994)  ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006/ΕΚ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε το www.healthyhouse.gr , αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε μαζί μας με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του www.healthyhouse.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο www.healthyhouse.gr, όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιονδήποτε προϊοντικών καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του HealthyHouse.gr. Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, το γραφικό η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής είναι ιδιοκτησία του HealthyHouse.gr και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας . Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Σας εκχωρείται περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης για πρόσβαση στην Τοποθεσία και το περιεχόμενό της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Εάν είστε κάτω των 18, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία μας μόνο με τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα. Η Τοποθεσία μας έχει βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι πληροφορίες και το περιεχόμενό της προορίζονται γενικά για παγκόσμια πρόσβαση και χρήση.

Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα άρνησης εξυπηρέτησης κατά την απόλυτη κρίση μας και χωρίς ειδοποίηση. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Τοποθεσίας, και συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε, να μη μας θεωρήσετε υπεύθυνους και να μας προστατέψετε από τις όποιες διεκδικήσεις, φθορές, απώλειες, επιβαρύνσεις, κόστος και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής δικηγόρων, που απορρέουν από τη χρήση ή την ακατάλληλη χρήση της Τοποθεσίας. Απαγορεύεται αυστηρά η καταχώριση ή μετάδοση του όποιου παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, ανάρμοστου, εμπρηστικού, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού, ή οποιουδήποτε υλικού θα αποτελούσε ή θα ενθάρρυνε συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει με άλλον τρόπο οποιονδήποτε νόμο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.healthyhouse.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.healthyhouse.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του www.healthyhouse.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το www.healthyhouse.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το www.healthyhouse.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το www.healthyhouse.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το www.healthyhouse.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το HealthyHouse.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Εντούτοις το HealthyHouse.gr δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη. Παρόλο που καταβάλλουμε λογικές προσπάθειες να συμπεριλαμβάνουμε ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες στην Τοποθεσία μας, δεν εγγυούμαστε ή ισχυριζόμαστε ότι η Τοποθεσία θα είναι αλάνθαστη. Σφάλματα κατά την καταχώριση δεδομένων ή άλλα τεχνικά προβλήματα ενδέχεται μερικές φορές να έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ανακριβών πληροφοριών για θέματα όπως η διαθεσιμότητα αγαθών ή υπηρεσιών. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα διόρθωσης των όποιων ανακριβειών ή τυπογραφικών λαθών στην Τοποθεσία μας, και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τέτοια λάθη. Επίσης, είναι πιθανό να κάνουμε βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο της Τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας αγαθών και υπηρεσιών) ανά πάσα στιγμή. Εάν διαπιστώσετε ότι οποιαδήποτε περιγραφή δεν είναι σωστή, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύνδεση "Επικοινωνία", και θα το επαληθεύσουμε για εσάς.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας HealthyHouse.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το HealthyHouse.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του μεγάλου όγκου του. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του www.healthyhouse.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του HealthyHouse.gr από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας . Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του HealthyHouse.gr. Το HealthyHouse.gr μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης/χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών/αγορών προϊόντων, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Το HealthyHouse.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το HealthyHouse.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την εμπορική του πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος , και κατά συνέπεια του HealthyHouse.gr .

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password
Ρυθμίσεις cookies