Πιστοφίδης

Διευθυντής του τμήματος Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Λευκού Σταυρού,
 Δρ. Γ. Πιστοφίδης